Bewogen

Het moet maar het mag niet. Ja, ik kom nog even terug op mijn poging om boomloze weides van schaduw te voorzien. Inmiddels heb ik al heel wat deskundigen gesproken en wat blijkt: dieren lijden inderdaad in de brandende zon, de mens is verplicht om ze te beschutten maar veel gemeenten staan niet toe dat de wei wordt ontsierd door objecten. Dus het moet maar het mag niet. Regelgeving blijkt ook in dit geval geen kapstok maar een gevangenis te zijn. Schelmachtige ondeugendheid lijkt me in zulke gevallen de beste oplossing.  ‘Hoe meer wetten, hoe ongehoorzamer het volk.’ Die constatering is al te lezen in het Boek van Weg en Deugd -de Tao Te Ching- dat is geschreven in de vierde eeuw voor Christus. Onlangs verwoordde pater Leo de Jong het in de Verwondering nog krachtiger: ‘Jezus is een uitstekende Jood, gehoorzaam aan de Thora, behalve als hij tot in z’n ingewanden beroerd is van medelijden!’ Jezus was ongehoorzaam omdat hij op de Sabbat zieken genas. Leo de Jong begreep die bewogenheid als geen ander. Deze bijzondere pater is onlangs plotseling overleden. Wat een verlies. Maar zijn inzicht over mededogen is onvergetelijk. Het wordt weer Pinksteren. De Geest waait opnieuw waarheen zij wil. Laten we de luiken van ons hart opengooien en haar binnenlaten. Voel hoe heilzaam het is om door ontferming bewogen te worden.

 
   « Artikelen overzicht