boeken van Annemiek Schrijver

Lekenpraat 

over verkwikkende teksten uit de Bijbel

In "Lekenpraat' worden teksten uit de Bijbel tegen het licht gehouden. De auteurs Annemiek Schrijver & Hein Stufkens bevragen elkaar over wat zij vandaag kunnen met teksten waarvan ze in eerste 
instantie denken: wat moet ik ermee of: waar gáát dit over?
Annemiek Schrijver kreeg in haar vrijgemaakt-gereformeerde jeugd bijbelteksten 
met de paplepel ingegoten. Zij koos de citaten voor dit boek en legt haar ervaringen 
met en vragen bij elk citaat voor aan Hein Stufkens. Die reageert daarop met een bijbelkennis die verrassend is voor een van huis uit roomse jongen, en met het nodige relativeringsvermogen. Humor hebben beide auteurs overigens in ruime mate.
Het resultaat is een persoonlijke, spannende en inspirerende briefwisseling waarin 
dit al eerder succesvolle schrijversduo ook hun eigen wel en wee aan de orde stelt. Gaandeweg blijken zij toch minder leken te zijn dan ze in de titel beweren.

Van het padje

Verwonderd dwalen langs 's Heren wegen
De eerste christenen werden volgens het Bijbelboek Handelingen 'mensen van de weg' genoemd. Annemiek Schrijver ziet zichzelf wel als iemand van de weg, maar niet van de uitgestippelde route. Gaandeweg leerde ze dat die er ook niet is. Wie kijkt tijdens zijn unieke en vaak eenzame levensreis niet om in verwondering?
'Als kind voelde ik al nattigheid. We werden als een kudde dezelfde richting opgejaagd, die van de enige juiste weg. Maar ik had geen idee wie dat verzonnen had en welk doel dat gejakker dienen moest. Gaandeweg mijn eigen slinger- en struikelpad durfde ik me te laten bewegwijzeren door dwaallichten als Roodkapje, zwerver Swiebertje, door Dante in zijn Goddelijke Komedie. En door het eigenzinnige schaapje uit het Thomasevangelie. Dat wordt niet teruggefloten nadat het de kudde heeft verlaten, maar liefdevol nagewuifd door de goede herder.'
In dit boek verzamelt tv-presentatrice Annemiek Schrijver (KRO-NCRV) haar verhalen. Als een weg die steeds weer anders loopt dan gedacht, vol verrassingen. Een boek dat inspireert om even mee te wandelen om ook zelf steeds opnieuw verrast te worden. 

Ik geloof het wel

Weggooien, die hele christelijke erfenis? Sommige dingen zijn waardevol. Andere kunnen weg of gerecycled worden tot nieuwe inzichten. En wat op de composthoop terechtkomt wordt wellicht voeding voor nieuwe spiritualiteit.
In hun briefwisseling buigen Annemiek Schrijver en Hein Stufkens zich over de Tien Geboden, het uitverkoren volk, genade, hemel en hel, geloof, hoop en liefde, en andere centrale thema's uit het christelijk geloof. Schrijver is van orthodox-protestantse komaf en Stufkens heeft een degelijke katholieke achtergrond, maar beiden hebben hun horizon verbreed en laten zich ook voeden door andere religies, met name het boeddhisme.

Verlicht en verlost 

Lichtvoetige briefwisseling over bruikbaarheid boeddhisme.
Voor zo'n 1 miljoen Nederlanders is boeddhisme een belangrijke bron van inspiratie. Tot die mensen behoren ook Annemiek Schrijver en Hein Stufkens. Na hun succesvolle boek Ik geloof het wel (2010) over de houdbaarheid van het christendom in de 21e eeuw, schrijven ze nu over het boeddhisme en wat dat ons in het Westen te bieden heeft. Christendom en boeddhisme gaan voor hen heel
goed samen. Vandaar: Verlicht én verlost.

Mijmeringen van een stadse pelgrim

Met haar boek ‘Schrijverettes’ wil IKON-presentatrice Annemiek Schrijver als ‘stadse pelgrim’ niet haastig voorbij op weg naar elders of later, maar stilstaan bij het geruis van de vleugelslag van trekvogels boven haar hoofd, de glinstering van de natte kasseien onder haar voeten, de groet van een oud vrouwtje dat op het land werkt. De notities in dit boek zijn oefeningen in zien. Schrijver mijmert over overgave, angst, stilte, liefde, devotie, (oudere) mannen en andere existentiële thema’s.

Rachab

Rachab is een indringend en aangrijpend verslag van Manons verlangen naar alomtegenwoordige liefde, maar ook ook een bij vlagen hilarische humoristische avonturenroman.
De kleine Manon groeit op in een orthodox christelijk milieu en krijgt de tale Kanaäns met de paplepel ingegoten. Zo hoort ze op de School met den Bijbel over Rachab, de hoer van Jericho. Rachab haalde met haar rode koord de vijand binnen de muren van de stad. Een hoer is slecht, maar omdat Rachab de uitverkorenen hielp is ze ook een heilige.
Als Manon volwassen is, laat zij haar orthodoxe wortels los. Gesteund door Rachab begint ze een zoektocht naar de grenzen van heiligheid en hoerigheid. Naar de muur tussen goed en kwaad. Manon gaat almaar verder in haar zoektocht, te ver?, en uiteindelijk brengt haar dat op het randje van de dood.

Verlicht mijn nacht

Bidden kan op verschillende manieren en heeft voor iedereen een eigen unieke betekenis.
Verlicht mijn nacht werpt een nieuw licht op dit oeroude gebruik. Annemiek Schrijver selecteerde ontroerende gebeden, die aan de verzameling eeuwenoude wereldgebeden van de klassieken, de Egyptenaren, de joden, de christenen, de islamieten en de boeddhisten zijn toegevoegd. Het resultaat is een bundel gebeden die door iedereen gelezen, voorgedragen én gebeden kan worden.

 

 

 

 
   « Producten overzicht