Liefde 2.0

Wat nu?

Die vraag zie je in steeds meer ogen als een lange, serieuze relatie door een scheiding of de dood tot een einde is gekomen. De kinderen zijn groot en veilig. Ook dient zich soms een volgende liefde aan. Wat moet je daarmee? Je standpunten over romantische liefde en eeuwige trouw zijn verschoven, je nestdrang is bevredigd. Je nieuwe woonplek is nu je kasteeltje en het is helemaal alleen van jou. Ook is tot je doorgedrongen dat het huwelijk niet echt meer nodig is om je eer te bewaken, financiële zekerheid te verschaffen of je toekomst veilig te stellen. In samenwonen heb je eigenlijk geen zin, maar dat durf je tegen je nieuwe date niet hardop te zeggen.

Kortom: wat nu?

Als ik de mensen om me heen mag geloven, is deze stituatie aan de orde van de dag. Deze nieuwe vrijheid kan veel zelfinzicht op leveren. Er gloort een vermoeden dat in afzondering meer ruimte vrijkomt voor het ontzaglijke wonder van dit leven. En als er zich in dit stadium ook nog lieve nieuwe beminden aandienen, dan is het Johannes de Heer-lied ‘Tel uw zegeningen’ geheel op z’n plaats.

Maar: wat nu?

Nu is het hoog tijd voor Liefde 2.0. Met dat getal bedoelt men in de ICT een geheel nieuwe, en naar men aanneemt betere versie van een bepaald product.

Nu onze oerbehoeften zijn vervuld, is er ruimte voor de liefde voor gevordenden. De doorstart. Nu geheel herzien en verbeterd.

Hoe zou die liefde eruit kunnen zien?

Jezus zei dat in de hemel niet meer wordt gehuwd. Waarom niet? Omdat we daar onze oorspronkelijke ongedeelde toestand terugvinden. Volgens het paradijsverhaal begon bij de ‘zondeval’ de oertragedie van de afzondering. Toen beseften de mensen dat ze naakt waren: eenzaam en aan de heelheid ontvallen. Ons verlangen om die verlatenheid op te heffen en de heelheid terug te vinden is de drijfveer geworden achter onze zoektocht naar liefde.

Maar als we gaan zien dat we in ons diepste wezen noch mannelijk noch vrouwelijk zijn, maar heel, hoeven we ook niet meer neurotisch op zoek naar die zogenaamde ene grote liefde die onze eenzaamheid moet opheffen.

Alles is er al, we hoeven de liefde alleen nog maar te vieren. Liefde 2.0 is een diep religieuze zaak, op weg naar de oneindige liefde. Zonder zenuwen. Met lol en lust. Dat nu.

(Column voor Volzin)

 
   « Artikelen overzicht