Noto

Heeft u het gelezen? De resten van de grootste dinosaurus ooit zijn ontdekt. In Argentinië. Een dier met een lengte van bijna 30 meter, net zo zwaar als dertien olifanten. Het dier wordt ‘notocolossus’ genoemd. Op grond van eerder gevonden fossielen schatten de onderzoekers dat de dinosaurus 60.000 kilo moet hebben gewogen. Zijn botten lijken wel boomstammen. En nu komt het: dit gigantische schepsel was vegetariër! Heel dat indrukwekkend lijf leefde van plantaardig voedsel. Waarom zouden onze kleine lijfjes dat dan ook niet kunnen. Volgens Genesis 1:29 is dat zelfs de bedoeling. Daarin zegt God tegen de mens dat zaden en vruchten hem tot voedsel dienen.

Ik weet heus wel dat ik sentimenteel ben als het om dieren gaat. En dat bepaald niet iedereen mijn verontwaardiging deelt over de achteloze arrogantie waarmee de mens het dier gebruikt en mishandelt. Maar al jaren vind ik toevlucht in de voorspelling van het grote genie Leonardo Da Vinci:

‘Eens zal er een tijd komen dat mensen het doden van een dier zien zoals het ombrengen van een mens.’ Da Vinci’s uitvindingen, z’n ontwerpen voor vliegtuigen, liften, muziekinstrumenten en baggermachines zijn inmiddels allang overgenomen.

Nu nog de eerbiedige huiver voor het leven van onze medeschepselen. Moge de vondst van Noto –die grote notocolossus- een dinosaurusstap richting beschaving zijn. Opdat we eindelijk onze belangrijkste opdracht gaan vervullen: goede rentmeesters zijn.

 
   « Artikelen overzicht