Podcast De Verwondering

In De Verwondering Podcast (KRO-NCRV en NPO2) gaat presentator Annemiek Schrijver op zoek naar het wonder van het alledaagse.

De Verwondering Podcast

Jakob van Wielink

Geplaatst op: woensdag 30 november 2022 09:00 uur / Lengte 00:36:49

Na een periode binnen de dikke kloostermuren verlangde Jakob van Wielink naar een leven midden in de wereld, waarin hij iets kan nalaten aan volgende generaties.Toen Jakob van Wielink het klooster intrad nam hij een nieuwe naam aan. Hij koos voor de naam van aartsvader Jakob. Hij hecht erg aan de k van Jakob: die staat voor kwetsbaarheid en kracht. Het leven binnen de dikke kloostermuren bleek overigens niet goed bij Jakob te passen, hij verlangde naar een leven midden in de wereld met een vrouw en kinderen aan zijn zijde.Die vrouw kwam er, en hij kreeg er ook een stiefdochter bij, met wie Jakob een liefdevolle relatie kreeg. Helaas bleef het verlangen naar eigen kinderen onvervuld. Het afscheid nemen van de vaderwens ervaarde hij als een intens rouwproces, waarbij hij ook zijn identiteit als man ging bevragen: wat betekende dit voor zijn man-zijn? En hoorde hij er nog wel bij?Ook zonder kinderen blijft Jakob trouw aan zijn innerlijke vader. Hij geeft uiting aan de vaderrol in het begeleiden van mensen, en door iets na te laten waar volgende generaties iets aan zullen hebben.
Janneke Nijboer

Geplaatst op: dinsdag 29 november 2022 14:10 uur / Lengte 00:35:08

Janneke Nijboer was tot voor kort een levenslustige, drukbezette dominee. Dat veranderde toen ze een jaar geleden de diagnose spierreuma kreeg. Ze kampt sindsdien met veel pijn en vermoeidheid, ze beweegt zich in een innerlijk landschap van dorheid en schaarste. Hoe lang dit nog gaat duren is onduidelijk.Lang was Janneke boos op haar ziekte, en soms is ze dat nog steeds. Ze probeert zich zo goed mogelijk tot de nieuwe realiteit te verhouden. ‘Ik moet leren om niet meer beter te willen worden’, vertelt ze Annemiek. Op haar website schrijft Janneke blogs over hoe dit leerproces haar vergaat. Mag ze er nog zijn, ook nu ze niet langer de duizendpoot is die ze ooit was? Ja, zegt ze, maar het vergt een innerlijke zoektocht om tot dat inzicht te komen.
Janpeter Muilwijk

Geplaatst op: woensdag 23 november 2022 08:00 uur / Lengte 00:48:07

Kunstenaar Janpeter Muilwijk verloor zijn dochter Mattia zeven jaar geleden aan zelfdoding. Mattia was begaafd, creatief en muzikaal, maar werd ook getergd door stemmen in haar hoofd die zeiden dat ze dood moest. Ze was net zesentwintig jaar. Door haar suïcidaliteit stonden Janpeter en zijn vrouw altijd in de waakstand, waardoor liefde steeds meer plaatsmaakte voor angst. Dit werd voor Janpeter duidelijk toen hij zelf een klein herseninfarct kreeg en zijn zicht gedeeltelijk verloor, waardoor hij haar niet meer kon behoeden. Hij kon er alleen maar voor haar zijn. Het werd een periode waarin de pure liefde tussen vader en dochter centraal stond: “mijn enige taak als haar vader is om haar lief te hebben.” Door zijn eigen christelijke opvoeding en persoonlijke geloofszoektocht stonden religieuze en spirituele thema’s altijd al centraal in Muilwijks kunstwerken. Na de zelfdoding van Mattia werd het naast interesse ook pure noodzaak om kunst te blijven maken over het goddelijke en ‘de andere kant’. Het bleek een manier om contact te onderhouden met Mattia, die nog altijd zeer levendig aanwezig is in het leven van haar geliefden.
Jochem, een familiegeschiedenis

Geplaatst op: woensdag 16 november 2022 08:00 uur / Lengte 00:31:01

De nieuwe roman van Alex Verburg.Kan een leugen uit liefde begaan niet meer waarheid in zich dragen dan een waarheid zonder genade? Jochem vertelt het verhaal van drie generaties en hun bakermat, de boerenhoeve Patrimonium. Een geschiedenis van raadselachtige verbanden, van onmacht en overmoed, verlies en verlangen. Alex Verburg neemt de lezer mee in een zoektocht naar verbinding en troost.
Chris Keulemans

Geplaatst op: woensdag 09 november 2022 08:00 uur / Lengte 00:48:36

Voor reizend journalist Chris Keulemans is het woord ‘welkom’ een van de mooiste woorden. En: ‘Ik ken u niet, maar u bent welkom’ de mooiste zin. Hij trof die aan in de drie heilige boeken (Bijbel, Koran, Thora). Het verhaal van de gastvrije Abraham is tevens zijn dierbare tekst en vormt het hart van Keulemans’ boek Gastvrijheid. Zonder een deur die opengaat, een tafel die wordt gedekt zouden reizigers soms ten dode opgeschreven kunnen zijn. Zelfs zijn eigen tafel in Amsterdam-Noord is een gastvrij personage: hier verzamelen zich onbekende en vertrouwde vrienden die ideeën en ervaringen uitwisselen. Al reizende leerde Keulemans ook de kunst van het gast-zijn: er zijn vragen die je niet stelt. Chris Keulemans leidde cultuurcentra zoals De Balie in Amsterdam. Ook daar was zijn functie die van de gastheer, die ontmoetingen mogelijk maakt. Maar waar is hij zelf thuis? Wie bepaalt, vraagt hij zich in zijn reportages uit grensgebieden af, wie het recht heeft om een plek thuis te noemen? Wie hoort ergens en wie is de buitenstaander?  
Roek Lips

Geplaatst op: woensdag 02 november 2022 08:00 uur / Lengte 00:53:40

Ruim tien jaar geleden verdween Job, de achttienjarige zoon van Roek Lips, in zee aan de Spaanse kust. Zijn lichaam werd nooit gevonden. Het drukke leven van vader en omroepbaas Lips kwam plotseling tot stilstand. Na een periode van intense rouw leerde Lips om de dood van zijn zoon te aanvaarden, hoe moeilijk dat ook is. Het Bijbelboek Job – waarin de hoofdfiguur op de proef wordt gesteld door God – hielp daarbij. Het verhaal van de Bijbelse Job gaat over het aanvaarden van de rampen die je in het leven kunnen overkomen. “Zowel het leven als de dood zijn ons gegeven”, vertelt Lips aan Annemiek. “Uiteindelijk gaat het erom voor beide de dankbaarheid te kunnen voelen.” Zelfs in zijn diepste wanhoop is er toch altijd iets dat hem draagt, zo heeft Lips ervaren. De dood van Job zette Lips op een ander spoor in zijn carrière. Lips is geen omroepbaas meer. Nu voert hij voor zijn platform ‘Nieuwe Leiders’ gesprekken met allerlei bestuurders, wetenschappers en kunstenaars over de zin van het leven, en over het bouwen aan een nieuwe wereld.
Jos Wienen

Geplaatst op: woensdag 26 oktober 2022 08:00 uur / Lengte 00:43:49

Jos Wienen studeerde geschiedenis en theologie, maar werd bestuurder: het burgemeesterschap van Haarlem ervaart hij als een prachtig vak. Omdat hij kennelijk ‘ lastig’ was voor het criminele circuit werd hij ernstig bedreigd. Geruime tijd moest hij op een geheim adres onder voortdurende bewaking doorbrengen. Hij besefte: het kàn fout gaan, maar hij wist zich veilig in Gods hand. ‘De grondtoon,’ constateert Wienen, ‘is altijd vertrouwen.’Het vaderschap is een belangrijk thema in zijn leven: zijn taak als burgervader, het vaderschap over zijn kinderen, het geloof dat zijn eigen vader hem voorleefde, en God de Vader. Dat varieert van verantwoordelijkheid tot onvoorwaardelijke liefde. Het inspireert hem om nabij te zijn, zich te verdiepen in het waarachtig medemens zijn.In alle drukte koestert hij de stilte. Onvergetelijk is zijn ervaring op de berg Horeb, in de zinderende hitte. Daarom is zijn dierbare tekst die uit 1 Koningen 19, waar beschreven staat hoe Elia de Heere hoorde in ‘het suizen van een zachte stilte’. Zo komen we, zegt Jos Wienen, op de essentie van het bestaan, de diepte in de werkelijkheid. Waar falen mag en vergeving voorhanden is.
Liesbeth Goedbloed

Geplaatst op: woensdag 19 oktober 2022 08:00 uur / Lengte 00:30:29

De romans van Liesbeth Goedbloed staan vol met Bijbelse symboliek en grote religieuze vragen over schuld en genade. Ze laat zich voor haar boeken inspireren door haar eigen jeugd in een streng reformatorisch gezin, waar weinig ruimte was voor barmhartigheid. Fouten werden keihard afgestraft. Psalmen werden haar vluchtheuvels, omdat er in deze teksten ruimte was voor alle emoties én er een directe relatie met God voelbaar werd. Pas toen ze op haar achttiende de kerk verliet, ontmoette ze voor het eerst mensen buiten haar eigen geloofsgemeenschap. Ze realiseerde zich toen pas hoe traumatisch haar jeugd was geweest. Er begon voor Liesbeth een zoektocht naar lichtvoetigheid en bereikbare vrede: een vrede die héél nabij is. Ze vindt deze vrede vooral in de natuur: “Het boek van God is heel lang een gesloten boek geweest, maar het boek van de natuur ligt altijd open.”
Co Engberts

Geplaatst op: woensdag 12 oktober 2022 08:00 uur / Lengte 00:37:25

Voormalig ambtenaar Co Engberts achtte zich totaal ongeschikt voor de politiek. En nòg. Terwijl hij inmiddels ruime ervaring heeft als gemeenteraadslid voor de PvdA in Rotterdam. Te ongeduldig, zegt hij zelf. Maar de behoefte om mensen te helpen hun problemen op te lossen heeft de overhand. Ondanks persoonlijke doodsbedreigingen. “Het is mijn verantwoordelijkheid om niet mijn mond te houden,” zegt hij.Hij weet wat het is om er niet bij te horen. In anderen herkent hij het fundamentele gevoel van afgewezen te worden en probeert dat op te heffen. Die pijn en eenzaamheid ervoer hij in zijn jonge jaren toen hij nog niet wist wie hij wilde zijn. In die kwetsbare periode overleed plotseling zijn vader. Dat sloeg een diepe wond. In de jaren die volgden wist hij zich door anderen te laten leiden en voelde hij zich gedragen door het geloof.
Aaltje van Zweden

Geplaatst op: woensdag 05 oktober 2022 08:00 uur / Lengte 00:34:11

‘Wat als je in gevaar bent, en niemand doet wat?’ Die gedachte komt plotseling op bij Aaltje van Zweden, in haar nieuwe huis in Amsterdam. Aaltje wil weten waarom deze gedachte zich zo scherp aandient, en gaat op onderzoek. Wat blijkt: tijdens de oorlog is een gezin uit het huis weggevoerd. Aaltje gaat nog een stap verder. Ze zet zich al jaren in voor kinderen met een beperking, met name autisme. Vanuit die achtergrond zoekt Aaltje uit wat er in de oorlog met kwetsbare kinderen is gebeurd. De waarheid blijkt gruwelijk, zo beschrijft ze in haar laatste boek ‘Waar ben je thuis’. Aaltjes betrokkenheid bij kwetsbare kinderen komt voort uit eigen ervaring. Samen met haar man, dirigent Jaap van Zweden, is Aaltje de ouder van Benjamin. Benjamin is autistisch en hij heeft een verstandelijke beperking. Benjamin is een leermeester voor zijn moeder, Aaltje noemt hem liefdevol, ‘mijn andere dirigent’. Benjamin kan niet goed communiceren. Zo dwingt hij Aaltje om haar maskers te laten vallen en in het hier en nu te leven. Wees met me, maak contact met me, dat is wat Benjamin haar vraagt. De lessen van Benjamin hebben Aaltje ook geholpen bij het verwerken van haar eigen onveilige jeugd, die werd beheerst door haar alcoholistische vader. Het is Aaltjes wens dat mensen met een beperking veel meer zichtbaar worden in het leven van alledag. Dat maakt ons zachter, en daardoor ook sterker.
Jacqueline Kool

Geplaatst op: woensdag 28 september 2022 08:00 uur / Lengte 00:36:20

Wat betekent het om een beperking te hebben, en wat zegt dat over ons menszijn? Met die vragen houdt schrijfster en onderzoeker Jacqueline Kool zich bezig. Dat doet ze vanuit haar eigen ervaring: Kool heeft sinds haar jeugd een progressieve spierziekte, ze zit in een elektrische rolstoel. De buitenwereld heeft vaak vooroordelen over mensen met een beperking: ze zouden een zwaar leven hebben, er kan heel veel niet. Tegen die vooroordelen komt Kool in het geweer. Ze kiest ervoor om ja te zeggen tegen het leven, met alles wat daarbij hoort. Natuurlijk is het soms moeilijk, maar geldt dat niet voor iedereen? En wat weten we nu werkelijk van de ander? Kool is een hartstochtelijk dansliefhebber, ze ziet haar lichaam dan ook als haar danspartner. Soms wil het lichaam in de dans een kant op die niet gewenst is, maar altijd blijven ze in een liefdevolle verstrengeling verbonden.
Bram Bakker

Geplaatst op: zondag 18 september 2022 10:00 uur / Lengte 00:51:55

Ex-psychiater Bram Bakker stond jarenlang bekend om zijn spraakmakende opinies. Hij bekritiseerde de vele protocollen en richtlijnen in de psychiatrie, die wat hem betreft niet bijdroegen aan de kwaliteit van de zorg. Hierdoor voelde hij zich vaak een eenling in zijn vak. Nu hij psychiater af is kan hij helemaal zichzelf zijn- maar dat ging niet zonder slag of stoot. Eenzaamheid ligt in Bram Bakkers leven altijd op de loer. Toen hij in korte tijd vijf goede vrienden verloor, besloot hij in zijn eentje naar hun uitvaarten te gaan. Steeds weer ging hij kapot van verdriet, zonder dit te tonen aan zijn toenmalige partner. De relatie eindigde in een scheiding, waarna hij negen maanden thuis zat door een onverklaarbare afwijking aan zijn cerebellum. Hij gebruikte de tijd om te reflecteren op zijn jeugd én op zijn toekomst.  Het gaat nu beter dan ooit met Bram Bakker. Hij heeft omarmt dat -hoe cliché dat volgens hem ook is- kwetsbaarheid kracht is. Om dit inzicht in de praktijk te brengen zingt hij een stuk van zijn inspiratietekst: ‘De Wedstrijd’ van Bram Vermeulen, dat hij liefdevol zijn lijflied noemt.
Wie ben je?

Geplaatst op: vrijdag 27 mei 2022 14:48 uur / Lengte 00:34:47

Ja....wie?
Lenny Kuhr

Geplaatst op: woensdag 04 mei 2022 11:15 uur / Lengte 00:25:16

Niemand zingt zo gemakkelijk als deze troubadour, maar toch kon ze een jaar lang geen noot of woord uitbrengen. Die stilte bracht haar grootste schat. De Verwondering met Lenny Kuhr.
Nynke Sietsma

Geplaatst op: zondag 03 april 2022 09:00 uur / Lengte 00:48:54

‘Als vorige week de wereld vergaan is, plant ik vandaag een appelboom.’ Haar wereld is inmiddels vergaan. Hoe is het met haar appelboom? De Verwondering met Nynke Sietsma.
Eenvoud

Geplaatst op: dinsdag 01 maart 2022 10:17 uur / Lengte 00:25:27

Ze staat bekend als rouwdeskundige, maar inmiddels kan ze geen zelfhulpboek meer zien. Na een stevige burn-out en tijdens de levensgevaarlijke ziekte die ze kreeg, keek ze de duisternis recht in de smoel. Het leven werd eenvoudig. De Verwondering met Daan Westerink.
Naar huis

Geplaatst op: vrijdag 28 januari 2022 17:07 uur / Lengte 00:28:38

Na jaren op een plek gewoond en gewerkt te hebben die niet goed bij haar paste, keert ze terug naar haar geliefde weidse landschap. Hoe kijkt ze nu naar de bochten in haar levenspad? En wat is er toch met die Friese hemel? De levenskunst van Tieneke van Lindenhuizen.
Hoop na Auschwitz

Geplaatst op: maandag 10 januari 2022 10:50 uur / Lengte 00:30:16

Drie jaar lang zat hij in Duitse concentratiekampen. Toen zijn trein uiteindelijk uit Theresienstadt vertrok, nam hij zich plechtig voor iets van zijn leven te maken. Psychiater Herman van Praag is nu 92. Waar vindt hij toevlucht?
Buigen

Geplaatst op: woensdag 01 december 2021 14:01 uur / Lengte 00:48:58

De uitdrukking: 'Bij de loodgieter lekt de kraan' vertelt ons dat deskundigheid nog geen garantie is voor eigen levensgeluk. Bij schrijver en leraar Hans Korteweg (78) is dat wel het geval. Hoe brengt hij nu de wijsheid die hij anderen leerde in praktijk? Waar vindt hij toevlucht?
De Poeh-dhist

Geplaatst op: dinsdag 05 oktober 2021 09:00 uur / Lengte 00:32:29

‘Weutikveul’. Dat denkt Annemiek steeds meer. Diepe inzichten die ze opdoet overlijden ook weer. Niet erg. Ze geniet er eigenlijk wel van. Maar waar vind je dan toevlucht? Bijstand, hulp. Die vraag gaat ze de komende tijd eens stellen. Haar eerste gast is een van de belangrijkste leraren boeddhisme van ons land. Hij richtte het centrum Shambhala op, gaf z’n hele leven les en schreef veel boeken. Nu is hij 77. In gedachten noemt Annemiek hem Job, want hij lijkt bijna alles verloren te hebben. Han de Wit. Waar vindt hij toevlucht?
Het Evacomplex

Geplaatst op: dinsdag 07 september 2021 09:00 uur / Lengte 00:30:13

Ha, een roman die Het Evacomplex heet! Daar is Annemiek als de kippen bij! Ze lijdt er al een leven lang aan. Dat de vrouw het altijd gedaan heeft. Dat het meisje overal de schuld van krijgt. Van de schrik en de weeromstuit durft ze niet eens te flirten. Jammer hoor, zo’n Eva-complex. Maar wat is het eigenlijk? En waar loopt een mens zoiets op? Bestaat er trouwens ook zoiets als een Adamcomplex? Annemiek zoekt de beide schrijvers van de vuistdikke roman Het Evacomplex op. Jacob Slavenburg en Jeroen Windmeijer.
Het verborgen geschenk

Geplaatst op: dinsdag 06 juli 2021 09:00 uur / Lengte 00:33:40

Dankbaarheid, wat zou het zijn? De een lijkt het aan te vliegen, een ander blijft kwaad, verdrietig of verbitterd door de butsen die we allemaal oplopen. Hoe leer je het verborgen geschenk te zien in tegenslag?Dichter en filosoof Hein Stufkens zat als kind op het internaat van de norbertijnen in Heeswijk. Een eenzaam jongetje tussen witte paters… wat heeft hij daar opgestoken? Wat is het verborgen geschenk voor een kind dat heimwee heeft?Luister naar Podcast de Verwondering.
Passie als brandstof

Geplaatst op: dinsdag 01 juni 2021 09:00 uur / Lengte 00:27:56

Financiële tegenslag, de dood van zijn baby en zelfs zijn herseninfarct houden hem niet weg van zijn levenslust. Hij loopt met een stok, ziet er jonger uit dan ooit en is de eerste mens die Annemiek sinds coronatijd gul omhelst. Frits Janmaat. Wat bezielt hem? En kunnen we iets van zijn passie leren, meenemen?
Hoe overleef je je overlevingsmechanisme?

Geplaatst op: dinsdag 04 mei 2021 09:00 uur / Lengte 00:16:36

Ken jij de sensatie dat je talent ook een schaduwkant heeft? Of misschien moet je zeggen dat onze overlevingsmechanismen een gevangenis kunnen worden.Wat dat betreft zijn we tegelijkertijd een wonder en een probleemgeval.Dat zegt Jan Kortie in z’n heerlijke boek ‘Jouw ziel wil zingen.’ Jan Kortie is stembevrijder en leert mensen improviseren. Dan blijken we vooral heel wat te moeten afleren. Wat komt er tevoorschijn als je je aangeleerde gewoonten laat varen?
De rijpe engel

Geplaatst op: dinsdag 06 april 2021 10:12 uur / Lengte 00:24:52

Annemiek krijg een mailtje over een bijzondere vrouw van in de 80. Een dame die al jarenlang ongedocumenteerde vrouwen helpt, een Hongaars meisje in huis heeft en en passant straatvuil opruimt. Die vrouw verdient een podcast, zo lees ze en besluit om contact op te nemen met deze Henny van den Nagel. Samen proberen ze erachter te komen wat Henny beweegt. En wie ze is. Een gewonder genezer? Een rijpe engel? En waarom ontroeren deze vragen haar zo?Luister naar podcast de Verwondering.
Vermalen door de zegen

Geplaatst op: dinsdag 02 maart 2021 09:00 uur / Lengte 00:47:09

Hans Korteweg is altijd al een pionier geweest. In alles wat hij doet bewandelt hij zijn eigen pad, waarbij hij probeert door te dringen tot het hart van de dingen. Nu wordt zijn wijsheid aan de praktijk getoetst: zijn vrouw Hanneke heeft de ziekte van Alzheimer. Het is een zegen in vermomming. Luister naar de podcast: ‘Vermalen door de zegen.’
De mobiele trooster

Geplaatst op: dinsdag 02 februari 2021 13:29 uur / Lengte 00:27:22

Je kunt hem tegen het lijf lopen in zijn troosthuisje, maar ook in kelders of kerken. Hij luistert naar je en boetseert dan een gedicht. Wat zal deze troostdichter Boudewijn Betzema met het verhaal van Annemiek doen? Luister naar podcast De mobiele trooster.
‘Ik val niet, ik dans.’

Geplaatst op: dinsdag 05 januari 2021 09:00 uur / Lengte 00:49:35

Margot van Schayk heeft nu voor de vierde keer kanker. Deze keer is het ongeneeslijk. Ze schreef een prachtig boek voor haar zoontje Tomas. Luister naar haar levenskunst in de podcast: ‘Ik val niet, ik dans.’
Verzet en overgave

Geplaatst op: donderdag 26 november 2020 09:00 uur / Lengte 00:30:59

“Alleen wie het uitschreeuwt voor de joden, mag gregoriaans zingen!”. Dat is een van de vele pittige uitspraken van Dietrich Bonhoeffer. Hij moest zijn moed en trouw met de dood bekopen. Wie was deze inspirerende man?Luister naar Podcast de Verwondering.
Moeder, waarom leven wij?

Geplaatst op: maandag 02 november 2020 09:00 uur / Lengte 00:29:59

Nog één keer vragen van kijkers van De Verwondering: Mijn zoon is 33 en heeft ms, waarom liet God het toe dat er 6 miljoen joden werden vermoord, ik ben een zeer actief persoon maar ben door ziekte afgekeurd. Allemaal vragen over de zin van het leven. Nog één keer zoekt Annemiek dichter en filosoof Hein Stufkens op. Op een kerkhof. Wat is de zin? En wat nu als je er geen zin meer in hebt? Luister naar podcast De Verwondering: Moeder, waarom leven wij?
Mag ik er zijn?

Geplaatst op: dinsdag 06 oktober 2020 12:00 uur / Lengte 00:30:24

Mag ik er zijn? Doe ik er eigenlijk wel toe? Een vraag die stiekem in allerlei toonaarden in ons opkomt. De kerken lopen leeg maar onze levensvragen blijven. Waar kunnen we nu nog ons hart uitstorten? De huisarts heeft een beroepsgeheim maar die heeft het te druk voor echte hartenkreten. Maar er is goed nieuws: tegenwoordig mag je de zielenherder van vandaag bij je thuis uitnodigen. Karin Seijdell is zo’n geestelijk verzorger. Haar jurk is rood en met haar is het goed praten over de dood. Luister naar Podcast De Verwondering.Wil je zelf een gesprek aanvragen met een geestelijk verzorger?: www.geestelijkeverzorging.nl/thuis085 004 3063
Levensles van de postbode

Geplaatst op: dinsdag 08 september 2020 09:00 uur / Lengte 00:31:46

Maria heet ze. Ze is postbode. Maar daar is lang niet alles mee gezegd. Annemiek kent haar alleen van Facebook. Maria heeft ook een site. Die heet: Maria ontwaakt. Daar staat onder andere dat je hart gebroken moet worden, vloeibaar als water, zodat het zacht alle kanten op kan stromen. Een postbode die schrijft over de zin, het doel van het leven. Als dat geen verwondering in het alledaagse is. Annemiek besluit contact met Maria te zoeken….
Wat doen we met onze schaduwkant?

Geplaatst op: dinsdag 11 augustus 2020 09:00 uur / Lengte 00:33:39

We doen ons best. En meer. En dat vinden we niet goed genoeg. Dat blijkt wel uit vragen die kijkers van De Verwondering stellen: kun je leven zonder vuile handen te maken, moet je je schaduwkanten bevechten of accepteren, kan zelfdiscipline je in de weg zitten, moet ik mezelf ter discussie stellen of kan ik denken: zo ben ik nu eenmaal; hoe neem ik verantwoordelijkheid voor m’n leven?Het zijn allemaal vragen over onze schaduw. Met filosoof Hein Stufkens loopt Annemiek door Zeeuws-Vlaanderen, het vlakke land dat in de loop van de geschiedenis één groot slagveld is geweest. Over schaduw gesproken….
Neergroeien, wat zou het zijn?

Geplaatst op: vrijdag 10 juli 2020 09:00 uur / Lengte 00:26:45

Jan loopt het liefst op klompen. Maar ooit werkte hij ergens op kantoor, in een hoge flat. Tot het misging. Jan Graafland besloot eindelijk zijn achternaam eer aan te doen en werd tuinman. Hij schreef er een prachtig boek over: Groene genade. De titel alleen al. In podcast De Verwondering onderzoekt Annemiek Schrijver met Jan wat neergroeien betekent.
Dan maak je maar zin

Geplaatst op: dinsdag 09 juni 2020 09:00 uur / Lengte 00:28:39

Zelfs kinderen zeggen het tijdens gezellig bedoelde spelletjes tegen elkaar: ‘Dan maak je maar zin!’ Niet gek dat we vaak dansen in andermans agenda, ons aan afspraken, regels en dogma’s houden waar we zelf nooit opgekomen zijn. Gaandeweg verliezen we onze eigen grenzen uit het oog. Is dat de oorzaak van de burn-out? Hoewel discipline en stoerheid haar wel ergens gebracht hebben, moet Annemiek bekennen dat ze veel tegen haar zin gedaan heeft in haar leven. Is zij de enige? En kan het ook anders? Ze gaat te rade bij een wijze vrouw: Lisette Thooft.Luister naar Podcast De Verwondering: ‘Dan maak je maar zin.’
Liefde - wat zou het zijn?

Geplaatst op: dinsdag 12 mei 2020 09:00 uur / Lengte 00:30:24

Normaal gesproken heeft Annemiek zelf een heleboel vragen op zak. Maar in dit geval wordt ze erop uit gestuurd met een paar levensvragen van kijkers van De Verwondering. Ze gaan over de liefde. Annemiek legt ze voor aan filosoof en dichter Hein Stufkens. Maar het gesprek verloopt heel anders dan verwacht. Want liefde blijkt veel mysterieuzer en ruimhartiger te zijn dan we vaak vermoeden.
Fout in de oorlog - Hoe overleef je een nazi-opvoeding?

Geplaatst op: dinsdag 07 april 2020 09:00 uur / Lengte 00:29:40

Dick Woudenberg groeide op in een NSB-gezin. Hij was 11 jaar toen de oorlog uitbrak. Dick kwam terecht op een geïsoleerde eliteschool van Adolf Hitler in Duitsland, alwaar hij werd gehersenspoeld. Na de oorlog moest hij gedeprogrammeerd worden. Woudenberg ontwikkelde zich tot een groot leraar en psychotherapeut en werd de beste vriend van Annemiek Schrijver. Zijn hele leven worstelde hij met zijn verleden. Twee jaar geleden stierf Dick op 89-jarige leeftijd.In Podcast de Verwondering gaat Annemiek op zoek naar de bijzondere manier waarop haar vriend zijn nazi-jeugd onder ogen durfde komen.De stem van Dick wordt vertolkt door Lex Bohlmeijer.
Vrijheid – volgens Krishnamurti

Geplaatst op: dinsdag 10 maart 2020 09:00 uur / Lengte 00:29:57

Op de hei komt Annemiek steeds een schaap tegen. Ze noemt hem inmiddels Karel. Een ram, in z’n eentje. De beroemde Gooische kudde is in geen velden of wegen te bekennen.Is Karel de kudde kwijt? Of is het gewoon een eigenwijs weglopertje? Hij lijkt op het schaap in het Thomas-evangelie. Daar brengt de herder het verloren dier niet terug naar de kudde, maar zegt dat deze wegloper hem liever is dan alle andere kuddedieren. Er is niemand die de vrijheidsdrang van het weggelopen schaap en van ons kuddegedrag beter onder woorden kan brengen dan de Indiase anti-goeroe Jiddu Krishnamurti. Volgens hem is de waarheid een land zonder wegen. In Podcast De Verwondering gaat Annemiek Schrijver op zoek naar de vrijheid. De stem van Krishnamurti wordt vertolkt door Alex Verburg.
Liefde en levenskunst

Geplaatst op: dinsdag 11 februari 2020 09:00 uur / Lengte 00:27:46

Het is liefde uit een sprookje, zoals de Braziliaanse Galileia en de Twentse André elkaar ontmoeten. Zelfs als het noodlot ze treft. ‘Wat een rups het einde noemt, noemt de rest van de wereld een vlinder’, dat is het levensmotto van André. Dit liefdespaar heeft van hun een wond een heilige wond gemaakt; ze nemen hun verlies en weten hun pijn om te zetten in goud. Spelen en vliegen, liefde en levenskunst. Een Valentijns-editie van podcast De Verwondering, met Annemiek Schrijver.
Het verlangen van Vos naar een vader

Geplaatst op: woensdag 18 december 2019 13:10 uur / Lengte 00:31:04

Klaas Vos is misschien wel de meest ontroerende dominee van ons land. Ooit was hij radiomaker voor de VPRO. En reisleider. Nu is hij met emeritaat, pensioen dus. Maar hij staat nog steeds op menig kansel. Ook doet hij aan standup-comedy.Klaas staat op het punt terug te keren naar zijn geboortedorp Huizen, waar hij een ernstig hervormde opvoeding genoot. Klaas heeft een tijdbom in zijn buik, een aneurysma.Wat maakt deze man voor Annemiek Schrijver zo ontroerend? Welk verlangen hoort zij toch in zijn passionele performance?
Wat ziet Antoine Bodar als hij omkijkt in verwondering?

Geplaatst op: woensdag 04 december 2019 09:21 uur / Lengte 00:33:10

De bekendste priester van ons land wordt 75. Zijn schoonheid van weleer maakte hem vaak verdacht. Met zijn provocerende mening lijkt hij zijn eigen glazen in te willen gooien. Ook hangt er soms een wolk van eenzaamheid om hem heen. Wat ziet Antoine Bodar als hij omkijkt in verwondering?Deze aflevering van Podcast De Verwondering (KRO-NCRV en NPO2) is een bijzondere ontmoeting tussen de priester en Annemiek Schrijver.
De levenskunst van Etty Hillesum

Geplaatst op: dinsdag 26 november 2019 09:00 uur / Lengte 00:34:55

Op 30 november 1943 stierf Etty Hillesum in Auschwitz. Waarom weigerde de joodse Etty om onder te duiken? Hoe kon ze tijdens die barbaarse oorlogsjaren zo’n innerlijke vrijheid ervaren? Wie is die vrouw die zingend kamp Westerbork verliet, op weg naar haar einde? En is het geen wonder dat ze ook na haar dood in staat is God op te graven in de harten van anderen?In deze aflevering van Podcast De Verwondering (KRO-NCRV en NPO2) gaat Annemiek Schrijver op zoek naar de drijfveren van de vrouw die haar al jaren inspireert.
De zin van het leven volgens Fokke Obbema

Geplaatst op: zondag 10 november 2019 08:10 uur / Lengte 00:49:27

In de boshut van de Verwondering vertelde Volkskrant-journalist Fokke Obbema over zijn ervaringen na zijn hartstilstand. Zijn zoektocht naar de zin van het leven is in feite net begonnen. Vandaar dat de ontmoeting met Annemiek langer duurde dan de uitzending op tv. Daarom hier het integrale gesprek over nabijheid, ontroering en de kwetsbaarheid van het bestaan.
Sterven, wat is dat eigenlijk?

Geplaatst op: vrijdag 01 november 2019 16:55 uur / Lengte 00:31:37

Om de twee jaar verliest Annemiek Schrijver een dierbare aan de dood. Vier jaar geleden stierf haar broer, twee jaar geleden haar beste vriend en in augustus overleed de man met wie ze achttien jaar samenwoonde en daarna goed bevriend bleef. Waar zijn deze gestorvenen? Wat doe je met niet afgemaakte gesprekken? Waar laat je je liefde en kennis rond je geliefden? Annemiek gaat te rade bij filosoof en dichter Hein Stufkens.
Trailer De Verwondering

Geplaatst op: vrijdag 01 november 2019 16:45 uur / Lengte 00:00:37

In Podcast De Verwondering (KRO-NCRV en NPO2) gaat presentator Annemiek Schrijver op zoek naar het wonder van het alledaagse.
 

 
   « Producten overzicht

Twitter