Zoet

Alles is onuitsprekelijk vermoeiend volgens het Bijbelboek Prediker. Aan die woorden denk ik vaak tijdens de jaarwisseling. De wind deed nog z’n uiterste best om het vuurwerk te lijf te gaan: ‘Hij draait en waait en draait, en al draaiend waait de wind weer terug.’ Prediker 1. Het is een heerlijk Bijbelboek, zeker in mistroostige tijden. Er staan veel troostende woorden in van iemand die al heel lang geleden hetzelfde meemaakte en voelde als wij. Van veel mensen hoor ik dat ze deze jaarwisseling zwaar vonden. Het is alsof er rond die dagen een wolk van weemoed over sommigen van ons hangt. Maar nu ligt er een nog tamelijk vers jaar voor ons. Lucht en leegte zou Prediker zeggen. Nieuwe uitdagingen en mogelijkheden kun je daarvan maken. Toch is januari niet mijn favoriete maand. ‘Wanneer men van iets zegt: kijk, iets nieuws, dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest.’ De dagen worden nu in een versnellend tempo langer. Dat schijnt te komen door de schuine stand van de as van de aarde. Vanaf 21 december tot aan 20 maart neemt de daglengte steeds sneller toe. Hoe modern of onafhankelijk we ons ook wanen, dat zal ons allen goed doen. Ook dat wist Prediker al: ‘Het licht is zoet en het is voor de ogen goed de zon te aanschouwen.’

 
   « Artikelen overzicht